10 mei 2017

Bestuursmutatie

Vanwege zijn verhuizing naar Wageningen heeft Rinus van Riel zijn functie in het bestuur van ons burgerinitiatief neergelegd. De taken van Rinus zijn voorlopig verdeeld onder de zittende en nieuw te benoemen bestuursleden. 
Peter van Schie en Nils Dijkman hebben aangegeven het bestuur te willen komen versterken. Niels van Weeren blijft als adviseur nauw betrokken bij onze activiteiten.

18 april 2017

Nieuwe energiewet laat op zich wachten

Door de lopende kabinetsformatie is de besluitvorming over de nieuwe energiewet uitgesteld. Onderdeel van deze wet is het kostenverhaal van de verkabeling van hoogspanningslijnen. Deze vertraging weerhoudt ons niet ons voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen en steun te zoeken bij de partijen voor verkabeling.

8 oktober 2016

Bewoners spreken zich uit tijdens 2e informatieavond

Op 28 september organiseerde OHO een tweede informatieavond voor betrokken bewoners en organisaties. Zo'n 90 belangstellenden gingen in gesprek over de voorwaarden waaronder eventuele verkabeling zou kunnen geschieden. Ook werd flink meegedacht over de kansen die ontstaan bij het ingraven de hoogspanningskabels. 

29 juni 2016

Actualiteit & Informatieavond op 28 september

Binnenkort wordt de Wet STROOM opnieuw behandeld in de Tweede Kamer. Daarmee gaat duidelijkheid ontstaan over de gemeentelijke bijdrage in de kosten van verkabeling.
Verder willen wij als burgerinitiatief in gesprek met betrokken bewoners over de (on)mogelijkheden rond de herinrichting van de hoogspanningszone als de hoogspanning ondergronds zou gaan. Daartoe organiseren we op 28 september weer een informatieavond, in het Dorpscentrum in Oegstgeest. Als u daar bij wilt zijn, kunt u zich via deze link aanmelden.

Lees meer in de nieuwsbrief die u hier kunt downloaden!

31 januari 2016

Actualiteit: wel of geen supergeleidende kabel?

Diverse ontwikkelingen zijn gaande rond verkabeling met supergeleiding in Oegstgeest. Aan de ene kant is een brede coalitie ontstaan om Oegstgeest als mogelijk tracé op de kaart te zetten. Daarnaast heeft TenneT nadere selectiecriteria geformuleerd, waardoor de kansen voor Oegstgeest gekeerd lijken te zijn. Regionale media hebben hier vorige week al over gecommuniceerd, dus de hoogste tijd dat wij u bijpraten!

19 november 2015

OHO in gesprek met Raadsleden en TenneT

Op 9 november heeft het OHO-bestuur met leden van verschillende raadsfracties gesproken over de mogelijkheden en randvoorwaarden van verkabeling van de hoogspanningslijn. OHO heeft toegelicht welke mogelijkheden zij ziet om kosten-neutraal te werk te gaan. Een zeer interessante optie daarbij is de inzet van supergeleidende kabels. De komende weken zal hier meer duidelijkheid over komen.

28 oktober 2015

Besluit B&W Oegstgeest: geen haalbaarheidsonderzoek

Op 27 oktober heeft het College van B&W besloten zelf geen initiatieven te ontplooien om de Oegstgeester hoogspanningsleiding te verkabelen. B&W hebben de gemeenteraad hierover geïnformeerd via een Raadsmededeling (bijgaand). Dit besluit betekent concreet dat de gemeente geen opdracht gaat geven aan netbeheerder TenneT voor een haalbaarheidsonderzoek naar het ondergronds brengen van de hoogspanning. Dat is het slechte nieuws. Er is echter ook goed nieuws, namelijk het College laat ruimte voor ons initiatief om door te gaan. B&W geven aan ervoor open te staan om in een later stadium de draad weer op te pakken.

20 oktober 2015

Samenwerking met Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij

Op 11 september 2015 hebben we als burgerinitiatief een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de KNHM.  Overeengekomen is dat KNHM ons procesmatig begeleidt en ondersteunt. In de praktijk komt dit neer op regelmatig overleg met 2 professionals van KNHM over de te volgen strategie en aanpak voor het ondergronds kunnen brengen van de Oegstgeester hoogspanningsleiding. 

4 oktober 2015

Tweede Kamer buigt zich over Wet STROOM

Op 30 september jl. stond het voorstel voor de nieuwe Wet STROOM op de agenda van de Tweede Kamer. Onderdeel van dit wetsvoorstel is de regeling voor verkabeling van hoogspanningslijnen. De minister stelt een gemeentelijke bijdrage van 25% voor, maar een aantal fracties wil die verlagen.

(Update 20 oktober)
Inmiddels heeft de stemming plaatsgevonden.
De amendementen voor het verlagen van de gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten (van 25% naar 15% of zelfs 0%) hebben het helaas niet gehaald. Wel heeft de Kamer ermee ingestemd dat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage wordt vastgelegd in een apart besluit (Algemene Maatregel van Bestuur), waarover betrokken gemeenten en het Rijk later in overleg gaan. Dit betekent dat voorlopig nog geen duidelijkheid voor Oegstgeest bestaat over de uiteindelijke bijdrage.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze nieuwsbrief.

22 mei 2015

Geslaagde informatieavond - SBOHO gaat door!

De informatieavond op 21 mei kan zonder meer geslaagd worden genoemd. Meer dan 150 geïnteresseerde inwoners kwamen bijeen in het Dorpscentrum om geïnformeerd te worden en de discussie aan te gaan over de hoogspanningslijn en de mogelijkheid om die ondergronds te brengen.

Een volle zaal met betrokken bewoners


(foto's: Willemien Timmers)
SBOHO-voorzitter Van Riel opende met een welkom en introductie van het burgerinitiatief. Daarna volgden presentaties van de GGD Hollands Midden (over gezondheidsaspecten) en TenneT (over het verkabelingsprogramma). Wethouder Den Boer lichtte daarna het standpunt van B&W van Oegstgeest toe dat de kosten van verkabeling geheel door het Rijk moeten worden gedragen.
Hierna konden de aanwezigen hun specifieke vragen kwijt bij de aanwezige specialisten van GGD en TenneT, de wethouder en het bestuur van OHO.

De avond werd afgesloten met een plenaire vragenronde waarbij nog eens bleek hoe zeer betrokken de inwoners van ons dorp zijn. Bij een peiling met handopsteken bleek een overgrote meerderheid voor een onderzoek te zijn naar de concrete mogelijkheden van verkabeling in Oegstgeest.
 
Een grote meerderheid wil nader onderzoek naar de mogelijkheden van verkabelingDe SBOHO is verheugd met dit grote draagvlak en zet het burgerinitiatief onverkort door. Een volgende bijeenkomst zal worden gepland als het gewenste onderzoek over verkabeling is afgerond.

(P.S. De getoonde presentaties treft u aan onder de tab Downloads of door op de links in dit bericht te klikken)